Diz Protezi Operasyon Sonrası Ağrının Kontrolü

Epidural anestezi sırasında yerleştirilen ince kılcal borudan yapılan ilaçlarla hastanın operasyon sonrasında ağrı duymaması sağlanır. Genel anestezi sonrasında ise; kontrollü miktarda kuvvetli ağrı kesicileri hastaya damardan veren ağrı pompası dediğimiz özel aletler takılarak ağrı çekilmesi önlenir. 3.Günden itibaren hastanın ağrısı sadece ağızdan alınan ilaçlarla tamamen kontrol altına alınır.

Hastanede kaldığınız sürece dizinize buz uygulanacaktır. İlk 2 gece 38 derece civarında ateşiniz olabilir bu enfeksiyon anlamına gelmez, diz içersinde biriken kanın emilmesine bağlı bir ateş olup, 2. günden sonra geriler.

Diz Protezi Ameliyatı Sonrası

Ameliyattan sonra genellikle ertesi gün kendini iyi hisseden hastaların walker dediğimiz yürüteçle yürümelerine ve bacağını bükmeden  klozete oturmalarına izin verilir. Hastanede yatış süresi ortalama 3-7 gün arasında değişebilir.  Hastalar taburcu oldukları gün kendi kendine yatıyor/kalkıyor, tuvalete gidiyor ve dizini yatağın kenarından 90 derece bükebiliyor olmalıdır. Nadiren yatma süresi uzayan hastalar olabilir.

Ameliyatın ikinci gününden itibaren diz bükme ve adale güçlendirme egzersizlerine başlanır. Bu egzersizler diz fonksiyonlarının tamamen kazanılmasına kadar devam eder. Egzersizler genellikle bir fizyoterapist tarafından

Diz Protezi Anestezi

Ameliyat esnasında ağrı duyulmaması için hastalara anestezi (narkoz) verilmektedir. Anestezi şekline anestezi doktoru hastanın genel durumunu ve ameliyat öncesi tetkiklerini (kan, idrar EKG, akciğer filmi, EKO gibi) değerlendirerek,  hastanın da fikrini alarak karar vermektedir.

Bu iki şekilde olur; Ya genel anestezi dediğimiz şekilde olduğu gibi hasta tamamen uyutulur ya da belden yapılan bir iğne ile (epidural yada spinal anestezi) hastanın belden aşağısı uyuşturulur. Her ikisinde de hasta hiç ağrı duymaz.

Diz Protezi Ameliyatı

Hasta ameliyathaneye gelmeden önce yatağındayken sakinleştirici bir iğne yapılır. Ameliyat öncesi hazırlıkları tamamlanan hastalar, diz protezi uygulanması amacıyla genellikle ilk vaka olarak ameliyathaneye alınırlar. Anestezi uygulandıktan sonra hastaya sonda takılır. Daha sonra ameliyat edilecek olan bacak ve diz eklemi iyice temizlenir, dezenfekte edilip steril olarak örtülür. Ameliyat sahası drape denilen anti mikrobik streç filmlerle kaplanır.

Diz protez ameliyatında dizin önünden yaklaşık 10-12 cm. lik bir kesi ile girilmekte, ciltaltı yağ dokusu ve eklem kapsülü geçildikten sonra diz eklemine ulaşılmaktadır. Öncelikle yumuşak dokular (menisküsler, iç bağlar, sinovia vs.) ve kireçlenmiş kemik parçaları temizlenmektedir. Daha sonra uyluk kemiği ve kaval kemiğinin -gerekirse ayna kemiğinin- de diz eklemine bakan yüzeyleri, protezlerin konulacağı şekilde düzgün

Diz Protezin Ömrü

Hastalarımızın en çok merak ettiği konu protezinin kaç yıl dayanacağıdır. Bu başlıca 3 faktöre bağlıdır.

Birincisi; Protez ameliyatını yapan doktorun bu konudaki deneyimleri,
İkincisi; Kullanılan protezin kalitesi ve dayanıklılığı,
Üçüncüsü; ise hastanın protezini kullanma biçimidir. 100 kilo üstü ve çok aktif bir yaşam (yorucu sporlar, ağır iş koşulları, sık sık düşme, çok fazla atlayıp zıplama vb) süren kişilerde protez ömrünün 5 yıl kadar azalması beklenebilir.

Diz Protezi Uygulanan Hastalıklar

Dizlerimiz; yürüme, koşma, atlama, zıplama ve merdiven inip çıkma gibi hareketlerimizi sağlayan en temel vücut parçalarımızdır. Eskiler; birisine dua ederken “Allah göz bunu diz bunu (hastalığı) vermesin”, beddua ederken de “gözüne dizine dursun” derler. Dizlerimizle ilgili daha birçok deyim ve atasözünün varlığı dizlerimizin günlük yaşamımızda ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.

Diz eklemi başlıca 3 kemiğin (uyluk, kaval ve ayna kemiği) birbirine bakan yüzeyleri, kemikler arasındaki kıkırdaktan yapılmış menisküsler ve bunları bir arada tutan bağlardan oluşur. Diz eklemini oluşturan kemiklerin yüzeyini kaplayan kıkırdaklardaki çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan aşınmalara halk arasında;  “kıkırdak aşınması, diz kireçlenmesi, dizinin suyunun bitmesi”

Kalça Protezi Hakkında Soru Cevaplar

1.Protezin ömrü ne kadardır ?

 Burada hastanın kişisel özellikleri; yaşı, cinsiyet, ağırlık ve hareket seviyesi belirleyicidir. İyi ellerde yapılması şartıyla günümüz modern cerrahi tekniği ve kalça protezleri ile kalça protez ömrü 20-25 yıla çıkmıştır.
2.Kalça protezlerinin iyi ellerde yapılması kadar baska önemli sartlar varmıdır?
Ameliyathane ve ameliyat sonrası bakım hizmetleride çok önemlidir. Kalça protezi operasyonun en önemli komplikasyonu % 1-2 oranında enfeksiyondur.(en iyi ameliyathane şartlarında).

Kalça Protezi Ameliyatı Sonrası Günlük Yaşama Uyum

Kalça protezi takılan hastanın yeniden günlük yaşamına geri dönebilmesi için belli bir süre gerekir. Bu süre içinde kalça protezi ameliyatlı kalçanın korunması gerekir. Dikkat edilmesi gereken en önemli iki hareket aşırı fleksiyon ve orta çizgiyi aşan adduksiyondur. Hastaya bu hareketlerden kaçınması  gerektiği söylenirken, günlük yaşam aktivitelerinde bazı yardımcı gereçler kullanarak zarar verebilecek pozisyonlardan korunması sağlanır. Özellikle kalça protezi ameliyatını izleyen ilk haftalarda hastanın oturduğu sandalyenin yerden 50 cm yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir. Ayağa kalkmayı kolaylaştırmak için kollarını destekleyecek kolçaklı bir sandalyede oturtulur. Oturma sırasında ayaklar kısa sürelerle yere konulabilirse de ilk günlerde, ayakların diz hizasında yükseğe uzatılması bacakta oluşacak ödemi azaltır.Yine ilk dönemlerde, oturma süresi bir saatle sınırlanır.

Günlük yaşamda hastanın maksimum bağımsızlığına kavuşması için kişisel bakım aktivitelerinde de yardımcı gereç  kullanımı önerilir. Tuvalet oturakları yükseltilerek, yanlara tutunma barları ilave edilir.

Kalça Protezi Ameliyati Sonrasi Yürüme Egitimi

Yük vermenin kalça protezi komponentlerinin sonuçtaki fiksasyonu üzerine etkisi bilinmemektedir.İnsanlar hakkındaki bilgilerimiz daha çok radyolojik değerlendirme ile yapılan çalışmalardan veya başarısız kalça protezi uygulamalarının sonuçlarından elde edilen dolaylı çalışmalardan oluşmaktadır. Genel olarak çimentolu kalça protezi uygulamalarında hastalar mobilize olduktan sonra ekleme tam yük verilebilir. Bazı cerrahlar ise hastalarına altı hafta boyunca tolere edebildiği kadar yük vermeyi önerirler.Poroz veya hidroksiapatit kaplı biyolojik fiksasyon yöntemleri uygulandığında parmak ucunda veya kısmi yük verme tercih edilir. Klinik uygulamada ise pekçok cerrah, ameliyat sırasında iyi bir press-fit stabilizasyon sağlandığını düşünüyorsa tam yük vermeye izin verir. Biyolojik fiksasyon uygulanan kalça protezi olgularında yapılan bir çalışmada, altı hafta boyunca kısmi yük vermeye izin verilen tek taraflı kalça protezli hastalarla ameliyat sonrası hemen tam yük verilen iki taraflı kalça protezi olguları karşılaştırılmış; iki yılın sonunda her iki grupta da kalça protezlerinin stabil olduğu ve gevşeme saptanmadığı bildirilmiştir.